نحوه استفاده: 
ابتدا شماره زبان آموزی (واقع دررسید ثبت نام) خود راوارد نموده و کلید "مشاهده نتیجه" را  فشار دهید، اولین ردیف جدول آخرین  نمرات تحصیلی شما  خواهد بود. درصورت تمایل به مشاهده ریز نمرات به جدول پایین صفحه دقت نموده و از گزینه  "ریزنمرات" برای این منظور استفاده نمائید.
شماره زبان آموز:
 
انتخاب ترم مورد نظر:
نام و نام خانوادگی :
نتیجه:
LEVEL:
  راهنمای نمرات:
 
Att = 5 Flu = 5 Wri = 5 Att = 5   PART = 10 SPE=10 FIN = 40 MID = 20 Result