اخبار روز

مشاهده نحوه نمره دهی کلاسی

  • دوره های حل تمرین
  • میان ترم ها 
  •  آزمونهای مربوطه
  •  و غیره .....

برای اولین بار در بیان سلیس

اطلاعیه های مهم

ترم جاری روزهای فرد:

(یکشنبه ها و سه شنبه ها)

(ادامه ترم از 15 فروردین الی 12 اردیبهشت)    

ترم جاری روزهای زوج:

(شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)

(ادامه ترم از 14فروردین الی 30 فروردین)

               


سایت در حال بروزرسانی و افزودن خدماتی مانند:

  • دریافت وجه ثبت نام زبان آموزان از طرق درگاه اینترنتی
  • ثبت نام غیر حضوری و رزرو های مختلف با پرداخت بیعانه

و همه این موارد نیازمند دریافت "مجوز نماد اعتماد" می باشد