RQCode


موسسه زبان بیان سلیس یا ihTehran موقوفه دکتر حمید رضا طلاکوب می باشد

مفتخریم به انتخاب بیان سلیس به عنوان مرکز نمونه ih در هفته ای که گذشت
بیان سلیس در حال حاضر دارای هیچ نمایندگی و شعبه ای نمی باشد


با عرض پوزش سایت فعلی موقتی بوده و پرتال موسسه در حال تغییر ورژن و تغییر ساختار می باشد

با عرض پوزش سایت فعلی موقتی بوده و پرتال موسسه در حال تغییر ورژن و تغییر ساختار می باشد