RQCodeموسسه زبان بیان سلیس یا ihTehran موقوفه دکتر حمید رضا طلاکوب می باشد

بیان سلیس در حال حاضر دارای هیچ نمایندگی و شعبه ای نمی باشد


با عرض پوزش سایت فعلی موقتی بوده و پرتال موسسه در حال تغییر ورژن و تغییر ساختار می باشد

با عرض پوزش سایت فعلی موقتی بوده و پرتال موسسه در حال تغییر ورژن و تغییر ساختار می باشد