نحوه برگزاری کلاسهای Pre-IELTS  و IELTS:

  • دوره های تخصصی  IELTS:

            - 12 جلسه 4 ساعته (روزهای پنجشنبه )

  • دوره های آمادگیIELTS(Pre-IELTS):

            - 14 جلسه 2 ساعته، یک روز در هفته ( پنجشنبه)

            - و دو روز در هفته ( یکشنبه و سه شنبه)