معرفی کتاب درسیآزمون تعیین سطح دو مرحله ای می باشد

  1. آزمون کتبی:  شامل آزمون تستی برای سنجش سطح اولیه شماست
  2. آزمون اصلی یا شفاهی: برای سنجش مهارت های شنیداری و درک مطلب و البته فن بیان زبان آموزان می باشد

برای آگاهی از زمان تعیین سطح حضوری با شماره های زیر تماس بگیرید
22666209-22665972