معرفی کتاب درسیآزمون تعیین سطح دو مرحله ای می باشد

  1. آزمون کتبی:  شامل آزمون تستی برای سنجش سطح اولیه شماست

  2. آزمون اصلی یا شفاهی: برای سنجش مهارت های شنیداری و درک مطلب و البته فن بیان زبان آموزان می باشد


برای آگاهی از زمان تعیین سطح حضوری با شماره های زیر تماس بگیرید

22666209-22665972