تعیین سطح زبان چیست و چه اهمیتی دارد؟


آیا می دانید تعیین سطح زبان چیست؟ یا اینکه در آزمون تعیین سطح قرار است چه مواردی مورد سنجش قرار بگیرند؟ اگر جدیدا قرار است آموزش زبان را شروع کنید پس لزوم گرفتن آزمون چیست؟ آیا می توان بدون آزمون تعیین سطح در کلاس ثبت نام کرد؟ 

 

تعیین سطح زبان انگلیسی


با ورود به هر آموزشگاهی یا ثبت نام در دوره های آن، قطعا از شما آزمونی مبنی بر مشخص کردن سطح توانایی زبانی تان گرفته می شود. استاندارد بودن سوالات در این آزمون ها بسیار مهم است. تعیین سطح زبان انگلیسی پایه ورود زبان آموزان به موسسات زبان می باشد.

آزمون تعیین سطح در بیان سلیس به صورت شفاهی و کتبی می باشد و از طریق کارشناس هر دپارتمان زبان از شما پرسیده می شود. اما برخی آموزشگاه های مطرح که ورودی ثبت نام زیادی نیز دارند آزمون تعیین سطح زبان دو مرحله ای برگزار می کنند.

پس از مشخص شدن نمره زبان آموز در امتحان کتبی، شما به سرپرست مربوطه ارجاع داده می شوید و آزمون شفاهی چند دقیقه ای نیز از شما گرفته می شود تا توانایی تان در گفتار و شنیدار نیز مورد سنجش قرار گیرد.

لزوم گرفتن آزمون تعیین سطح


برخی افراد عقیده دارند که آزمون تعیین سطح زبان به دردشان نمی خورد؛ چرا که چیزی از زبان نمی دانند و قطعا لازم است از ترم یک شروع کنند.

اما این تفکر اشتباهی است چرا که هر چقدر هم که زبان ندانید قطعا سال ها در مدرسه زبان گذرانده اید و همان دایره لغت خیلی محدود هم به شما کمک خواهد کرد.

 

تعیین سطح زبان      

متاسفانه برخی آموزشگاه های زبان در برگزاری آزمون تعیین سطح بسیار بد عمل کرده و در تعیین ترم دانشجو چندان صداقتی به خرج نمی دهند. در این آموزشگاه ها چینش مرتب کلاس و قرار دادن زبان آموزان در کلاس های تقریبا هم سطح که جای خالی دارند برایشان مهم تر است.

 

حتی برخی از آموزشگاه های غیرمعتبر، برگزاری آزمون تعیین سطح را یک منبع درآمد برای موسسه تلقی می کنند؛ چرا که آزمون تعیین سطح زبان نیز هزینه بخصوصی برای داوطلب دارد.

در واقع می توان این موضوع را یک خیانت بزرگ به وقت و هزینه زبان آموزی که سطح تقریبا خوبی دارد دانست. 

     

 

نحوه برگزاری دوره ها برای تمامی زبانها

 
دوره های ترمیک:
روزهای زوج (  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) 3 جلسه 2 ساعته در 17 جلسه
 
   
روزهای فرد ( یکشنبه و سه شنبه) 2 جلسه 2 ساعته در 17 جلسه
 
       
کلاسهای آخر هفته مخصوص شاغلین:
روزهای پنجشنبه، 8 جلسه 4 ساعته
 
       
کلاسهای مکالمه:
پنجشنبه ها، هر دوره به مدت 6 هفته ( 12 جلسه 1.5 ساعته )